زندگیمان باارزش تراز آن است که به خاطر یه نفر فراموشش کنیم...

+ نوشته شده توسط محمد صحراگرد در چهارشنبه 1392/06/27 و ساعت 7:58 |