زندگیمان باارزش تراز آن است که به خاطر یه نفر فراموشش کنیم...

+ نوشته شده توسط محمد صحراگرد در چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ و ساعت 7:58 |